O telefonach

TELEFON KOMÓRKOWY

Telefony komórkowe stały się nieodłącznym atrybutem życia codziennego. Współczesne modele pozwalają już nie tylko na prowadzenie rozmów i wysyłanie wiadomości tekstowych, ale również na robienie zdjęć, korzystanie z internetu czy odtwarzanie muzyki. Postęp techniczny i technologiczny oraz zmieniający się design sprawiają jednak, iż skraca się czas użytkowania tego typu urządzeń. Każdego roku powstają zużyte telefony, które należy właściwie zagospodarować.

o telefonach

ELEKTROODPADY

Zużyte telefony komórkowe należą do grupy urządzeń, których nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do wyznaczonych na terenie kraju punktów zbiórki których wykaz udostępniają m.in. gminy, sklepy detaliczne i hurtownie oraz punkty serwisowe.

Telefony komórkowe mogą zawierać cenne surowce, takie jak kobalt, platyna, gal oraz metale ziem rzadkich. Wiele z nich można ponownie odzyskać przekazując zużyte telefony do recyklingu. Zamiast eksploatować naturalne zasoby Ziemi, do produkcji nowych urządzeń można wykorzystać materiały pochodzące z poddanych recyklingowi odpadów.

Zużyte telefony komórkowe mogą być odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi szkodliwe dla środowiska naturalnego substancje. Wyrzucone w niewłaściwy sposób (np. do kosza na śmieci) mogą zatruwać glebę, wodę i powietrze!

źródło:

1. Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015, poz. 1688)
2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zapewnienie dostępności surowców dla przyszłego dobrobytu Europy, Projekt europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców, COM(2012) 82 final, Bruksela dnia 29.2.2012 r.