Co zrobić z zużytym telefonem?

Telefony komórkowe są wymieniane przez ich użytkowników średnio co dwa lata1. Na decyzję o zamianie telefonu na nowy wpływają m.in. postęp techniczny, nowy design, moda lub po prostu zużycie danego urządzenia.

Telefony, których z różnych przyczyn zamierzamy się pozbyć, zaliczane są do grupy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który wymaga właściwego zagospodarowania. Zróżnicowana zawartość tego typu odpadów, a szczególnie możliwość występowania w nich substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, powoduje, że tzw. elektroodpady należy przykazywać do wyznaczonych punków zbiórki.

W żadnym razie nie należy wyrzucać elektroodpadów do kosza na śmieci!

Elektroodpady zbierane selektywnie, przekazywane są do wyspecjalizowanych zakładów, w których powinny zostać przetworzone w celu odzysku surowców oraz unieszkodliwienia substancji niebezpiecznych.

Jak można bezpłatnie pozbyć się zużytego telefonu komórkowego?

  • zostaw w wyznaczonym punkcie zbiórki (adresy punktów zbiórki elektroodpadów powinny być odstępne na stronie urzędu gminy)
  • zostaw w punkcie serwisowym, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub po prostu nieopłacalna
  • oddaj firmie zajmującej się odbiorem elektroodpadów


  • przekaż do recyklingu w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!

Więcej o akcji na stronie O PROGRAMIE.

źródło:

1. http://www.basel.int/Implementation/TechnicalAssistance/Partnerships/MPPI/Overview/tabid/3268/Default.aspx

2. Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)