Korzyści

Aktywny udział w Programie ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY przynosi Placówkom Oświatowym szereg korzyści.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały uzupełniające edukację ekologiczną na temat baterii, zasad ich eksploatacji oraz właściwego postępowania z odpadami z telefonów komórkowych.

Pojemnik – do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.
Plakat edukacyjny nr 1 – umieszczony w pobliżu pojemnika na zużyte baterie, informuje o konieczności i sposobie właściwego pozbywania się zużytych baterii.
Plakat edukacyjny nr 2 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informuje o konsekwencjach wynikajacych z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Zachęca do wrzucania odpadów powstających z baterii wyłącznie do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne.
Plakat edukacyjny nr 3 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informuje o konsekwencjach wynikajacych z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Zachęca do wrzucania odpadów powstających z baterii wyłącznie do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne.
Plakat edukacyjny nr 4 - przeznaczony dla dzieci i młodzieży, informujący o zasadach postepowania ze zużytymi telefonami komórkowymi w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Folder edukacyjny „Bateryjne ABC”– dla nauczycieli i pedagogów, zawiera informacje na temat baterii i akumulatorów, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem bezprzewodowych źródeł prądu, wskazuje korzystne dla środowiska naturalnego zasady postępowania z zużytymi bateriami i akumulatorami.
Folder edukacyjny "Telefony komórkowe" - dla nauczycieli i pedagogów, zawiera podstawowe informacje o szkodliwości niewłaściwie utylizowanych elektroodpadów. 
Informator o Nagrodach – dla nauczycieli i dyrekcji Placówek Oświatowych, w skrócie wyjaśnia zasady uczestnictwa w Programie.

 

Platforma edukacyjna z konspektami lekcji – zawierająca gotowe scenariusze lekcji o tematyce ekologicznej
Inne materiały edukacyjne (np. gra planszowa) zawierające wskazanie i rekomendację prawidłowego wykorzystania przez Placówkę.

 

KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Zwycięskie placówki otrzymują bony, które mogą zrealizować we wskazanym przez organizatora, sklepie internetowym, zgodnie z regulaminem programu.

Partner specjalny, firma T- Mobile, ufunduje dodatkowe nagrody dla placówek, które zbiorą największą masę telefonów komórkowych do 15.05.2024. Dla szkół i przedszkoli są przewidziane nagrody główne oraz wyróżnienia specjalne. Również  nauczycielom zwycięskich placówek zostaną przyznane bony o wartości 500 zł.

W roku szkolnym 2023/2024 przyznajemy aż 15 nagród głównych, 135 wyróżnień specjalnych oraz gwarantowane nagrody w postaci bonów. Zbiórkę zużytych baterii oceniamy z podziałem na:

 Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie oraz kategorie nagród znajdują się w regulaminie Programu "ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY".