Korzyści z recyklingu

Przekazywanie zużytych telefonów komórkowych do recyklingu jest uzasadnione nie tylko obowiązującymi unormowaniami prawnymi. Selektywna zbiórka tego typu odpadów przynosi szereg korzyści, zarówno ekonomicznych jak i ekologicznych, pozwala chronić środowisko naturalne, a także zdrowie i życie człowieka.

CENNE SUROWCE

Telefony komórkowe są urządzeniami elektronicznymi, które zawierają różnorodne materiały i substancje. Oprócz plastiku, szkła i ceramiki, w ich skład wchodzą również metale. Wśród tych ostatnich szczególne znaczenie posiadają tzw. metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, pallad czy miedź1, doceniane ze względu na ich cenne właściwości.

Odzysk metali szlachetnych z telefonów komórkowych przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne, ze względu na ich wartość rynkową, ale również pozwala chronić ich naturalne źródła przed nadmierną eksploatacją. Pozyskiwanie metali szlachetnych ze złóż pierwotnych jest procesem trudnym i kosztownym2. Dzięki recyklingowi zużytych telefonów można pozyskać surowce przy znacznie niższych nakładach i z korzyścią dla środowiska naturalnego.

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Zużytych telefonów nie należy wrzucać do kosza na śmieci. Podobnie jak inne elektroodpady, odpady tego typu mogą zawierać substancje szkodliwe zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia człowieka. Selektywna zbiórka i przetworzenie zużytych telefonów w wyspecjalizowanych zakładach, pozwala zarówno na odzysk cennych surowców, jak również przyjazne dla środowiska unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych.

źródło:

1. "Złom elektroniczny jako źródło metali szlachetnych", J. Willner, A. Fornalczyk, Przemysł Chemiczny, 91/4(2012)

2. "Anionity polimerowe do odzyskiwania metali szlachetnych", D. Jermakowicz-Bartkowiak, B. N. Kolarz, Polimery 2013, 58, nr 7-8.

3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. (Dz.U. 2015 poz. 1688)